ยืนยันการชำระเงิน

  • แจ้งทางนี้จะสะดวก รวดเร็ว
  • หลังแจ้งโอนเงิน จะส่งสินค้า 24 ชม.
  • เก็บ slip โอนเงินไว้ ก่อนได้รับสินค้า
  • สอบถามได้ที่เบอร์ 02-919-1856 (Mon-Sat)

ฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

* เลขที่คำสั่งซื้อ / Order No.

* ชื่อ - สกุล / Name

* อีเมล์ / E-mail

* เบอร์โทรศัพท์ / Telephone
* จำนวนเงินที่โอน / Baht Amount

* ธนาคารที่โอนเงินเข้า / Transferred to Bank

* วันที่ทำรายการ / DAY (DD-MM-YY)


ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี) / message

* ฟิลด์ที่จำเป็น