รายการสินค้าสั่งซื้อ

Cat walltz 睫毛浓密增长精华
มูลค่าสินค้า 490.00 THB
ไอดีสินค้า: PJ0000000000000-CW
4 1,400.00 12
เลขที่การสั่งซื้อ PAJ201711151940088gcj1
มูลค่าสินค้า 1,400.00 THB
ค่าขนส่ง 52.00 THB
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,452.00 THB
No.3 | Champagne
มูลค่าสินค้า 259.00 THB
ไอดีสินค้า: PJ8852660620805-MM3
1 259.00 17
เลขที่การสั่งซื้อ PAJ20170428141847fk1l7
มูลค่าสินค้า 259.00 THB
ค่าขนส่ง 52.00 THB
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 311.00 THB
祛痘祛斑霜
มูลค่าสินค้า 390.00 THB
ไอดีสินค้า: PJ8859133500039-C
3 1,170.00 62
妊娠纹修复霜 消除肥胖纹

มูลค่าสินค้า 550.00 THB
ไอดีสินค้า: PJ8852660615245-P
5 2,750.00 312
Paassjjeell乳晕私处嫩红,,腋窝嫩白霜
มูลค่าสินค้า 199.00 THB
ไอดีสินค้า: PJ8852660615252-MD
1 199.00 322
祛痘控油鸡蛋蛋清精油皂{{粉色}}
มูลค่าสินค้า 259.00 THB
ไอดีสินค้า: PJ8852660616068-OP
5 1,295.00 722
เลขที่การสั่งซื้อ PAJ20161030093216a5p24
มูลค่าสินค้า 5,414.00 THB
ค่าขนส่ง 750.00 THB
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 6,164.00 THB